VZW ZINOnze oorsprong


Over het ontstaan van vzw Zin zouden we u de mooiste verhalen kunnen vertellen. Maar alle woorden ten spijt, de oorsprong van vzw Zin is gelegen in drie wijze uitspraken van Socrates:


“Onwetendheid is de bron van alle kwaad”


“Ware kennis bestaat er in te weten dat men niets weet”


“Laat degene die de wereld in beweging wil zetten, eerst zelf in actie komen!”
Onze visie


vzw Zin wil een voortrekkersrol vervullen in de ruimere Aarschotse regio en onze leefomgeving mee 'leven' inblazen. Veelal worden er initiatieven omtrent filosofie en filosoferen georganiseerd in de hoofdsteden en de grotere centrumsteden, maar kennen we dit niet in de kleinere, provinciale steden zoals Aarschot.


Ook in onze regio zetten we graag initiatieven op die  filosofie enerzijds en het filosoferen in groep anderzijds op een aantrekkelijke en begrijpbare manier als uitgangspunt nemen. Want filosoferen en filosofie is een zaak voor iedereen, zonder onderscheid te maken in leeftijd, sociale achtergrond, diploma of beroep.


vzw Zin wil mensen verbinden.  Want mensen zijn denkende én sociale wezens, we zoeken mekaar op om het leven aangenaam te maken. En ja, soms zoeken we ook naar zingeving. Onze activiteiten organiseren we dan ook steeds in verbindende samenwerking met Aarschotse organisaties, daar waar mensen reeds samenkomen. 


Onze overtuiging


vzw Zin is actief op twee terreinen. Enerzijds willen we mensen op een toegankelijke manier laten kennismaken met het denkwerk van verschillende filosofen en anderzijds willen we mensen aanzetten om samen met anderen te filosoferen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit een meerwaarde betekent.


Inzicht in het denkwerk van filosofen door de eeuwen heen zet de hedendaagse mens aan het denken, want filosofen ontmaskeren graag onze schijnbare vanzelfsprekendheden. Ze dagen ons uit om stil te staan bij de fundamenten waarop ons leven en samenleven lijkt te rusten.


Filosoferen samen met anderen stimuleert de persoonlijke en zelfstandige ontwikkeling van de mens. Door beter te luisteren, vragen te stellen, te argumenteren en na te denken, worden de creatieve, analytische en reflectieve vaardigheden bevorderd.


Bij alle activiteiten – zowel over de kennis van de filosofie als bij het filosoferen samen met anderen  - van vzw Zin staat de zoektocht naar inzicht in de werkelijkheid én naar de zin van het menselijke bestaan centraal.