WAT IS FILOSOFIE?Een definitie geven over wat filosofie is, is geen gemakkelijke opdracht. De vraag wat filosofie is, is zelf een filosofische vraag bij uitstek.


De filosofie wordt ook vaak ‘de moeder van alle wetenschappen’ genoemd. De filosofie was het experimentele veld waarop de wetenschappen zich oefenden, tot zij hun eigen methodes ontwikkelden. Ook vandaag blijft de band tussen filosofie en wetenschap bestaan.


De filosofie probeert aan de hand van logisch opgebouwde redeneringen sluitende antwoorden te vinden op antwoorden die de mens formuleert op belangrijke levensvragen.  De filosofie probeert dus met behulp van het zo goed mogelijk gebruik maken van de rede door te dringen tot de fundamenten van de werkelijkheid.


Op het praktische (ethische) vlak houdt de filosofie zich al eeuwenlang bezig met het zoeken naar rechtvaardigingen voor ons handelen.


Filosofen hebben in hun tijd ook vele vraagstukken behandeld waarvoor we vandaag geen interesse meer hebben. Andere vragen zijn dan weer tijdloos.  Sommige vraagstukken zullen altijd onoplosbaar zijn. En nog andere vragen vinden we zo belangrijk dat we blijven zoeken naar persoonlijke of eigentijdse antwoorden, zoals de vraag naar de zin van ons leven.


Filosofie is de meest brede vorm van rationaliteit waarover we beschikken, met inbegrip van de attitude om het zoeken niet te snel op te geven.


Bij filosofie staat het product (het resultaat van het filosoferen) van filosofen voorop.