WAT IS FILOSOFEREN?"Filosoferen is de stelselmatige poging zo goed mogelijk gebruik te maken van onze rationele, redelijke, kritische vermogens om de problemen en vraagstukken die rijzen ten gevolge van ons menselijk bestaan als mens aan te pakken." 1


Filosoferen is iets typisch menselijk. Als mens denken we al eeuwenlang na over ons leven en over de  dingen om ons heen. Anders gezegd: we kunnen bewust leven en erover reflecteren.


Typisch voor filosoferen is dat noch het antwoord, noch de zoekmethode op voorhand vastliggen. Essentieel bij het filosoferen is dat we het zoeken naar antwoorden niet te snel moe worden.


Filosoferen is het doordenken of radicaal denken (tot op de wortel). Filosoferen is een werkwoord. Het gaat hierbij vooral om het proces van het filosoferen zelf. Er wordt steeds vertrokken vanuit verwondering, verbazing, nieuwsgierigheid, twijfel of drang naar kennis.


Filosoferen in groep is de poging om op een filosofische vraag, die vertrekt vanuit de groep zelf, samen vooruitgang te boeken. Bij het filosoferen is het niet de bedoeling om gelijk te krijgen of om boekenwijsheid over te dragen. Bij het filosoferen wordt gebruik gemaakt van de eigen levenswijsheid waarover verder en dieper wordt nagedacht. Dit kan vervolgens tot diepere inzichten leiden.


Filosoferen is iets wat men zelf moet doen, alleen of in groep. Niemand kan in onze plaats denken of leven.


Bij filosoferen staat het proces van nadenken voorop.1 door de Unesco geïnspireerde werkdefinitie