WAAROM FILOSOFEREN?In onze wereld worden er veel meningen en overtuigingen gedeeld. Met deze veelheid aan informatie brouwen we onze eigen verhalen.  Maar onze eigen kennis en inzichten blijken vaak twijfelachtig.  Wat gisteren leek te kloppen, lijkt vandaag alweer niet waar. Een uitdaging voor de mens is om het eigen denken te durven onderzoeken.


Zo leidt filosoferen  onder andere tot:


een hoger niveau van denken en logisch redeneren. Onze redeneringen worden getoetst aan concrete ervaringen. Vragen die gesteld worden zijn: klopt het wel wat ik zeg, is het wel logisch? Hierdoor leren we om kritisch en logisch na te denken.


bevordering van sociale, communicatieve en taalvaardigheden: we praten met elkaar over gedachten, gevoelens en ervaringen. Vragen stellen, goed luisteren en samenvatten wordt geoefend.


persoonsvorming: door vragen te stellen aan elkaar en te reflecteren op je eigen belevingswereld, worden we bewuster van wie we zijn en wat voor persoon we willen worden. Daarnaast wordt persoonlijke autonomie (zelf keuzes maken) gestimuleerd en wordt hierdoor het zelfvertrouwen groter.


morele vorming: bewustwording van verschillende en overeenkomstige waarden die we nastreven en die ons gedrag sturen.


burgerschapsvorming: welke rol heb ik in de maatschappij? Wat is mijn sociale identiteit? Wat wil ik betekenen voor anderen? Sociale betrokkenheid wordt gestimuleerd.


vergroting van het inlevingsvermogen: sociaal gedrag wordt hierdoor gestimuleerd. We worden ons bewust van hoe een ander kan denken en wat er in een ander omgaat. Hierdoor leren we beter rekening houden met anderen.


het creƫren van persoonlijke zingeving aan ons leven.


het erkennen en het waarderen van verschillen wat leidt tot meer tolerantie en verdraagzaamheid.