Filolabo | 6 thema's, 6 sprekers16.10.18           - Lof van de eenzaamheid


Francesco Petrarca, een Italiaans dichter en proza-schrijver en tevens de grondlegger van het humanisme, zei het reeds : eenzaamheid stimuleert de geest en geeft vleugels aan het talent. Ook Michel de Montaigne ziet heil in een ziel die zichzelf kan gezelschap houden. Van de Griekse denkers in de oudheid tot hedendaagse filosofen, allen zien ze de positieve kracht van afzonde-ring en stilte. Wat hebben al deze denkers ons hierover te vertellen en wat kunnen we hier zelf uit meenemen?


Door Anneleen De Laet


14.11.18           - Marx' dagdroom


 Deze filolabolezing kadert in de filofeestweek rond de figuur van Karl Marx. Let op, dit filo-labo is op een woensdag en in het Cultureel Centrum!


Jonathan Lambaerts is een jonge, gedreven filosoof die doceert aan de Thomas Moore Hogeschool en zijn spo-ren reeds verdiende in verschillende Filolabo’s van vzw Zin. Ook heeft Jonathan een scherpe pen en geest die hij de vrije loop laat in een aantal boeken, maar ook in heldere opiniestukken (bvb in Knack).


In deze lezing neemt Jonathan ons mee doorheen het gedachtegoed van Marx. Of hoe breng je filosofische materie op een vlotte en toegankelijke manier over op een aandachtig publiek!


Door Jonathan Lambaerts

 


11.12.18           - Omhels je geluk


Dirk De Wachter vertelt het ons in de media: een klein beetje ongelukkig zijn, dat is de kunst van het leven. Wat hebben filosofen ons te vertellen over geluk en ongeluk? Hoe inter-preteren zij hoogtes en diepe dalen in het leven? En wat is de economie van het geluk? Een avond vol blijheid!


Door Anneleen De Laet

 


19.02.19           - Vreemd genoeg


Het identiteitsdebat is alom tegenwoordig! Denk aan politieke debatten hieromtrent, de stroom van vluch-telingen die Europa aandoet,… Waar staan wij voor als bevolkingsgroep? En bestaat er wel een vast omlijnde identiteit? Tijdens dit filolabo maken we filosofische bespiegelingen over de culturele identiteit van de mens, de confrontatie met de vreemdeling en de mo-gelijkheid van het moreel oordeel hieromtrent.


Door Daniel Janssens


19.03.19           - De kunst van het ouder worden


 De Amerikaanse psycholoog Moore verwoordt het reeds: 'De ziel kent geen leeftijd'. Ouder worden wordt in onze samenleving al te vaak als negatief be-schouwd: verlies van mogelijkheden, slechtere gezond-heid, achteruitgang op elk vlak. De Duitse filosoof Schmid bekijkt het ouder worden dan weer geheel an-ders in termen van gelatenheid. En ook andere filoso-fen, van Plato tot Russell en Schopenhauer, geven ver-rassende inzichten rond onze veroudering. Een avond vol grijze haren!


Door Anneleen De Laet


02.04.19           - De laatste mens!


In dit laatste filolabo staan we stil bij de laatste mens. Want, welk scenario ‘kiest’ de technologische ontwik-keling? Die van het creëren van betere mensen, van nieuwe levensvormen of van intelligente machines?


Dat de wereld er over een halve eeuw anders uitziet dan nu, is zonneklaar. Maar hoe precies? Dat is natuur-lijk koffiedik kijken. Tijdens deze lezing focussen we ons op de transformatie van de menselijke soort naar de versie Homo sapiens 3.0. De digitale mens in het antropogeen, of datgene wat door de mens gemaakt wordt, daagt ons uit na te denken! Niet zozeer over wie we zijn maar vooral over wie we willen zijn!


Door Daniel Janssens