Cursus | Kopstukken van de filosofie

 

Deel 3

 

 

21.02.18 |Filogeleerd | Les 1

 

Slaaf van de wereld, koning in je eigen wereld:

de Stoa & de Epicuristen

 

Hoe kan de mens gelukkig worden in een samenleving waar hij geen enkele greep op lijkt te hebben? In een wereld die voortdurend bedreigd wordt door oorlog en rampspoed? Deze vraag werd honderden jaren geleden ook al gesteld door de inwoners van het Romeinse rijk. De Stoa en de Epicuristen kwamen elk tot een antwoord op de vraag. In deze eerste les verkennen we hun antwoord.

 

28.02.18 | Filogeleerd | Les 2

 

Het leven als zelfontdekking en oefening:

Michel de Montaigne

 

Na een leven van publiek dienstbetoon trok Michel de Montaigne zich terug in het kasteel van zijn vader. In afzondering bond hij het gesprek aan met zichzelf. In deze gesprekken met zichzelf zocht hij naar een bestaan wars van sociale en culturele conventies. Hij probeerde zo ook zicht te krijgen op zijn ware zelf. de Montaigne streefde naar een authentiek bestaan. In deze les gaan we na wat kunnen leren van zijn zoektocht.

 

07.03.18 | Filogeleerd | Les 3

 

Leren het leven te nemen zoals het is:

Baruch Spinoza

 

Verwondering is het begin van de filosofie, en verwonderd was Spinoza over zijn tijd en zijn tijdsgenoten. De rede begon te ontluiken en haar eerste vruchten af te werpen, maar de mensen van zijn tijd hielden koppig vast aan bijgeloof en traditie. Spinoza wou zich daarvan bevrijden en niet leven in valse hoop. Hij wou het leven nemen zoals het was en vond in de rede de kracht om dit te doen. Uit Spinoza’s eigen levenslessen vallen misschien ook wel lessen te trekken voor ons leven…

 

14.03.18 | Filogeleerd | Les 4

 

Leven als verzet:

Michel Foucault

 

Het leven is een spel. Een machtsspel. Dat was het oordeel van Michel Foucault. En in dat spel lijken wij speelballen. Toch hoeven wij niets weerloos te ondergaan, volgens Foucault. Meer zelfs, wij horen net niets te ondergaan. De mens moet leven vanuit verzet tegen alle machtsstructuren die hem proberen te knechten. Dit doet hij best door vrijmoedigheid. Wat Foucault hieronder verstaat, ontdekken we samen tijdens deze les.

 

21.03.18 | Filogeleerd | Les 5

 

Leven los van de marktlogica:

Martha Nussbaum

 

Alles is tegenwoordig economie en daar is geen ontkomen. Of zo lijkt het toch. Nussbaum bepleit en toont een andere weg in haar werk. Het leven is méér dan economie en zij ijvert dan ook onvermoeibaar voor een leven waarin de menselijke ontplooiing (terug) centraal staat. Niet de kille logica van de economie, maar het speelse ontdekken van de schoonheid van het leven en de mogelijkheden van de mens moet overheersen. Tijdens deze les verdiepen we ons in het kritische maar inspirerende denken van Nussbaum.

 

28.03.18 | Filogeleerd | Les 6

 

Geen idee:

Jan Warndorff

 

Vijf lessen lang hadden we het over de kunst van het leven en het goede leven, maar wat horen we hier eigenlijk onder te verstaan? Hoe kunnen we weten hoe best te leven, als we niet eerst een idee hebben van wat het leven zelf is? De Nederlandse filosoof Jan Warndorff doet hiertoe een poging met de hulp van de inzichten van Nietzsche, Heidegger en vooral Ortega y Gasset. Met behulp van zijn antwoord en de inzichten van de vorige denkers, ronden wij deze lezingenreeks af…