Cursus | Kopstukken van de filosofie

 

Deel 4

 

 

06.02.19 |Filogeleerd | Les 1

 

Teresa van Avila

 

Teresa van Avila 28 (1515 – 1582) werd in 1970 door paus Paulus VI als éérste vrouw ooit verheven tot kerkleraar (een titel toegekend in de katholieke Kerk omwille van iemands grote geleerdheid). Haar filosofische en theologische geschriften hebben een grote invloed gehad op de mystieke theologie. Teresa van Avila kwam echter al snel in de schaduw te staan van haar mannelijke tegenhanger Johannes van het Kruis. Vandaag worden haar geschriften langzaamaan weer ontdekt. We beginnen onze kennismaking met vrouwen in de filosofie met deze fijnzinnige denker…

 

13.02.19 | Filogeleerd | Les 2

 

Lou Andreas-Salomé

 

Hoewel de naam Lou Andreas-Salomé (1861 – 1937) vandaag zo goed als vergeten is, was zij in haar eigen tijd erg bekend. Deze verblindende schoonheid met een scherp intellect tartte alle sociale normen en gold als één van de meest onconventionele denkers van haar tijd. Toch is zij vandaag vooral bekend omwille van haar persoonlijke leven, haar flirt met de befaamde filosoof Friedrich Nietzsche, haar relatie met Rainer Rilke en haar opleiding onder supervisie van Sigmund Freud. Samen gaan we op zoek naar het denken dat verborgen ligt achter al deze smeuïge verhalen…

 

20.02.19 | Filogeleerd | Les 3

 

Rosa Luxemburg

 

Dat de revolutionaire strijd niet enkel een mannenzaak is, toonde Rosa Luxemburg (1871 – 1919) . In talloze geschriften actualiseerde en verdedigde zij de inzichten van Karl Marx, maar zij schrok er evenmin voor terug om zelf op de barricaden te klimmen. Rosa Luxemburg schrok niet terug van de intellectuele en politieke strijd en mag terecht tot één van de grote boegbeelden van de sociale beweging worden gerekend. In deze les leren we waarom…

 

27.02.19 | Filogeleerd | Les 4

 

Edith Stein

 

Edith Stein (1891 – 1942) is vooral gekend als een katholieke heilige, maar zij was meer dan een getuige van het christelijk geloof. Voor haar bekering tot het katholicisme was deze jonge vrouw een filosofe onder de vleugels van de beroemde Edmund Husserl. Haar dramatische levensloop , met als triest eindpunt haar tragische dood in de gaskamer, strekt vandaag nog velen tot inspiratie. Tijdens deze les laten we ons door haar gedachtengoed raken…

 

13.03.19 | Filogeleerd | Les 5

 

Ayn Rand

 

Eén van de meest invloedrijke - maar veelal onbekende - politieke denkers van de 20ste eeuw is Ayn Rand (1905 - 1982). Met haar politiek-filosofische roman Atlas shrugged verleidde ze verschillende generaties politici en economen en werd ze één van de ideologen van het kapitalisme. Vooral in Amerika valt haar invloed niet te verwaarlozen, en bijgevolg weergalmt haar stem doorheen de hele internationale wereld. Hoog tijd dus om kennis te maken met deze onbekende maar invloedrijke stem…

 

 

20.03.19 | Filogeleerd | Les 6

 

Iris Murdoch

 

Iris Murdoch (1919 – 1999) trotseerde moedig de wereld van de academische filosofie en stond er haar ‘mannetje’. Iris Murdoch leidde een productief leven. Ze schreef talrijke artikelen, essays en verhandelingen over allerhande filosofische thema’s en verkende vrijelijk de uithoeken van haar gedachtewereld. Daarnaast schreef ze ook romans en gedichten en gaf ze vaak lezingen, in binnen- en buitenland, vooral over haar werk als schrijfster maar ook over filosofie. Vanavond dompelen we ons onder in de veelzijdigheid van haar denken…